Waarom Lionslid worden ?

Als Lionslid kun je je inzetten als vrijwilliger voor de gemeenschap in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Spreekt het je aan om, samen met clubleden, met veel plezier projecten te organiseren die hulp bieden aan onze medemensen?

Als Lion kun je een warm, sociaal en maatschappelijke actieve betrokkenheid tonen op een professionele manier.

Als Lions ben je niet alleen met vrienden onder elkaar, je bent lid van een wereldwijde ‘familie’ met als motto: ’We Serve’.

De leden van een Lionsclub zijn een afspiegeling van onze maatschappij, ze komen in principe uit alle beroepsgroepen en vormen zo een brede variatie van mensen die elkaar met hun kennis en vaardigheden ondersteunen en helpen bij de zeer verschillende clubactiviteiten.

De Lionsclub Nieuwerkerk aan den IJssel is een club voor mannen die in Nieuwerkerk aan den IJssel wonen of werkzaam zijn.

Het lidmaatschap van een Lionsclub is vrijwillig maar niet vrijblijvend: u wordt bij diverse activiteiten van de club betrokken.

U kunt uw belangstelling voor het lidmaatschap van Lionsclub Nieuwerkerk aan den IJssel kenbaar maken door bijgaand in te vullen en vervolgens op 'INDIENEN' te klikken.

Als u uw belangstelling om Lionslid te worden hebt kenbaar gemaakt, kunt u door de club worden uitgenodigd om lid te worden.